Prijzen, Kortingen & Voorwaarden

De prijzen van elke cursus kan je terugvinden op de specifieke pagina per cursus. 


Het financieel even moeilijk? Een tussenkomst bij de betaling van het lidgeld, kan bij het vrijetijdsfonds van de stad Tienen: 

https://sport.tienen.be/tussenkomst-vrijetijdsfonds-ter-bevordering-van-participatie-van-kansengroepen-aan-het-vrijetijdsaanbod


Dankzij Parents4dancinmovement kan de dansschool je ook helpen bij de aankoop van je danskledij en kledij voor de voorstellingen. 


Je kan ook contact opnemen met Murielle. In alle discretie gaan we in dialoog en kunnen we aan aanvraag indienen. 


Indien we lessen moeten annuleren door covid-19, zullen we, zoals schooljaar '21, sommige lessen opvangen online. Als de stijl dans-musical zich hier niet toe leent, zullen de lessen achteraf ingehaald worden. 


Korting voor iedereen: dankzij het formulier voor de mutualiteit dat wij je bezorgen via mail. Hierdoor kan je een tegemoetkoming krijgen tussen de €15-45.

Pilates en Pointes komen niet in aanmerking voor kortingen.

2 lessen per week

van andere dansstijlen of 2 leden per gezin

10%korting

3 lessen per week

van andere dansstijlen of 3 leden per gezin

20%korting

4 lessen per week

van andere dansstijlen

25%korting

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door Dancin'movement worden georganiseerd en gelden voor alle vestigingen waar de dansschool cursussen geeft.
De dansschool heeft het recht om zonder opgave van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren
Leerlingen en bezoekers (gasten, ouders, enz.) dienen zich te houden aan de huisregels van de dansschool en instructies die gegeven worden door de directie of haar medewerkers op te volgen. Indien men zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
Indien er in een vestiging van Dancin'movement bepaalde veiligheidsvoorschriften van kracht zijn dienen deze door iedereen gerespecteerd te worden. Een teruggave van inschrijvingsgeld is hiervoor aan de orde.

Inschrijvingen

Inschrijvingen dienen te gebeuren bij de aanvang van het nieuwe dansseizoen. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder voorbehoud - de directie beslist hierover.
Iedere inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Dancin'movement behoudt zich het recht voor om cursussen uit het aanbod te schrappen wanneer er onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven.
Bij wijziging van uw gegevens (adres, email, telefoonnummer) dient u Dancin'movement zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
Inschrijvingen dienen te gebeuren bij de aanvang van het nieuwe dansseizoen. Tussentijdse inschrijvinging is mogelijk onder voorbehoud - de directie beslist hierover.
Voor geen enkele reden kan er lidgeld terug betaald worden.

Cursussen

Dancin'movement heeft het recht om lessen te annuleren indien daar een gegronde reden voor is (ziekte van docenten, examens, overmacht). De leerlingen worden hiervan op de hoogte gebracht (mits ze bereikbaar zijn) via email of SMS. De geannuleerde les, zal indien mogelijk, op een ander moment worden ingehaald.
Dancin'movement behoudt zich het recht voor om docenten te vervangen of danslessen te verplaatsen.

Aansprakelijkheid

Dancin'movement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verloren of beschadigde voorwerpen of geschillen tussen leerlingen en docenten.
Leerlingen en bezoekers (gasten, ouders, enz.) die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschool hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan Dancin'movement te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van het voor het geheel aansprakelijk.
Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal
Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen tijdens shows of voorstellingen.
Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen binnen de danszaal indien deze te wijten zijn aan:
A: persoonlijke juwelen of bezittingen
B: het dragen van ongepast schoeisel
C: het knabbelen op chewing gum of snoepjes (dit is NIET toegelaten tijdens de dans- Pilateslessen)

Overige

Samenstelling groepen:
De samenstelling van de groepen wordt door de docent, in samenspraak met de directie, ingedeeld en is afhankelijk van o.a. leeftijd, niveau, enz. Over samenstelling van de groepen is er geen discussie mogelijk, Dancin'movement beslist hierover.
Huisregels/danszalen:
Het is verboden de danszalen te betreden met ongepast schoeisel.
Sport- danskledij is verplicht! geen jeansbroeken of rokken.
Dancin'movement is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan aan anderen dan de leerlingen zelf om de lessen bij te wonen, met uitzondering van de open lessen.
Publicatie foto's en of video's:
Het is mogelijk dat er bij activiteiten/lessen van Dancin'movement foto's of video's worden gemaakt van u of van uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Als u niet akkoord gaat met mogelijke publicatie, gelieve dan bij aanvang van het dansseizoen schriftelijk bezwaar aan te tekenen, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

Slotbepaling

Voor alle zaken waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Dancin'movement