Prijzen, Kortingen & Voorwaarden

Prijzen 

Zie de prijs van elke cursus op die cursus specifieke pagina.

Kortingen

-10% voor 2 lessen per week (van verschillende dansstijlen) of 2 leden van 1 gezin
-20% voor 3 lessen per week of 3 leden van 1 gezin
-25% voor 4 lessen per week

*klassiek ballet met 2 lessen per week telt voor 1 dansstijl

Vanaf 3 lessen per week kan je in drie schijven betalen.
 • 1ste schijf voor 08/10/18
 • 2de schijf voor 08/11/18
 • 3de schijf voor 08/12/18
Kortingen gelden niet voor Pilates/kleuterdans lessen.
Alle lessen zijn onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen steeds voorkomen.

Bij inschrijving krijg je een formulier voor de mutualiteit. Hiermee kom je in aanmerking voor een sportvoordeel. Het terugbetaalde bedrag is verschillend bij elke mutualiteit. Deze formulieren worden enkel in september uitgereikt.

Inschrijven 

Vanaf woensdag 27 juni 2018.

Kom je langs tussen 18-20u en betaal je je inschrijvingsgeld voor volgend schooljaar (geheel of gedeeltelijk) dan krijg je een GRATIS t-shirt, met logo van de dansschool. Vanaf september is de t-shirt, betalend, te verkrijgen.

Kledij:

De verplichte kledij en alle andere danskledij kan je aankopen bij Ritmik.

Adres: Tiensesteenweg 257, 3360 Lovenjoel

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door Dancin'movement worden georganiseerd en gelden voor alle vestigingen waar de dansschool cursussen geeft.
 2. De dansschool heeft het recht om zonder opgave van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Leerlingen en bezoekers (gasten, ouders, enz.) dienen zich te houden aan de huisregels van de dansschool en instructies die gegeven worden door de directie of haar medewerkers op te volgen. Indien men zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Indien er in een vestiging van Dancin'movement bepaalde veiligheidsvoorschriften van kracht zijn dienen deze door iedereen gerespecteerd te worden.

Inschrijvingen

 1. Inschrijvingen kunnen gebeuren op 2 manieren:
       A: via de website: u stuurt een volledig ingevuld online inschrijvingsformulier op. U krijgt dan een bevestiging via email.
       B: in de dansschool: u bezorgt ons een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier.

  Bij het versturen/afgeven van uw inschrijvingsformulier gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Inschrijvingen dienen te gebeuren bij de aanvang van het nieuwe dansseizoen. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder voorbehoud - de directie beslist hierover.
 3. Iedere inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Dancin'movement behoudt zich het recht voor om cursussen uit het aanbod te schrappen wanneer er onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven.
 4. Bij wijziging van uw gegevens (adres, email, telefoonnummer) dient u Dancin'movement zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

Cursussen

 1. Dancin'movement heeft het recht om lessen te annuleren indien daar een gegronde reden voor is (ziekte van docenten, examens, overmacht). De leerlingen worden hiervan op de hoogte gebracht (mits ze bereikbaar zijn) via email of SMS. De geannuleerde les, zal indien mogelijk, op een ander moment worden ingehaald.
 2. Dancin'movement behoudt zich het recht voor om docenten te vervangen of danslessen te verplaatsen.

Aansprakelijkheid

 1. Dancin'movement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verloren of beschadigde voorwerpen of geschillen tussen leerlingen en docenten.
 2. Leerlingen en bezoekers (gasten, ouders, enz.) die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschool hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan Dancin'movement te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
 3. Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal.
 4. Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen binnen de danszaal indien deze te wijten zijn aan:
        a. persoonlijke juwelen of bezittingen
        b. het dragen van ongepast schoeisel
        c. het knabbelen op chewing gum of snoepjes (dit is NIET toegelaten tijdens de dans- Pilateslessen)
 5. Dancin'movement is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens shows of voorstellingen.

Overige

 1. Samenstelling groepen:
  De samenstelling van de groepen wordt door de docent, in samenspraak met de directie, ingedeeld en is afhankelijk van o.a. leeftijd, niveau, enz. Over samenstelling van de groepen is er geen discussie mogelijk, Dancin'movement beslist hierover.

 2. Huisregels/danszalen:

        - Het is verboden de danszalen te betreden met ongepast schoeisel. 
        - Sport- danskledij is verplicht! Geen jeansbroeken of rokken. 
        - Dancin'movement is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
        - Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan aan anderen dan de leerlingen zelf om de lessen bij te wonen, met uitzondering van de open lessen.

 3. Publicatie foto's en of video's:
  Het is mogelijk dat er bij activiteiten/lessen van Dancin'movement foto's of video's worden gemaakt van u of van uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Als u niet akkoord gaat met mogelijke publicatie, gelieve dan bij aanvang van het dansseizoen schriftelijk bezwaar aan te tekenen, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

Slotbepaling

Voor alle zaken waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Dancin'movement .